Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100364 (16.08.2011 г.), 500100206 (14.12.2009 г.), 100100572 (14.12.2009 г.), 300100217 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Шумен 9700, ул. Охрид
Телефон:054800728
Мобилен:0888331824
Факс:054800728
Специалност:Химия и технология на органичните съединения на азота
Стаж:НИ-1997 МС-1996 ТП-1997 ЗЗ-2011
Образование:висше(ЛТИ - Санкт Петербург)