Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100363 (16.08.2011 г.), 100100108 (14.12.2009 г.), 500100045 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Плевен 5800, ул. Средна гора
Телефон:064800168
Мобилен:0897972501
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1998 ТП-2001 ЗЗ-2011
Образование:висше (ВИАС - София)