Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100309 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Средец 8300, ул. Москва
Телефон:055517444
Мобилен:0887844599
Специалност:агроном-полевъд
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(АУ-Пловдив)