Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100307 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Айтос 8500, ул. Димчо Карагьозов
Телефон:055826504
Мобилен:0889629482
Специалност:Финанси
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(СА Д.А.Ценов - Свищов)