Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100296 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, бул. Беломорски
Телефон:036162030
Мобилен:0878109880
Специалност:Икономика и управление на индустрията
Стаж:ЗЗ-2007
Образование:висше(УНСС)