Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100294 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Средец 8300, ул. Москва
Телефон:055518134
Мобилен:0879973002
Специалност:агроном - полевъд
Стаж:ЗЗ-2005
Образование:висше(АУ-Пловдив)