Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100292 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4017, ул. Зефир
Телефон:032393403
Мобилен:0888733935
Специалност:Земеустройство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(УАСГ - София)