Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100286 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6008, ул. 12-ти пехотен полк
Телефон:042605113
Мобилен:0889903917
Специалност:Земеустройство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИАС-София)