Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100758 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1592, ж.к. Дружба
Мобилен:0883490243
Специалност:Международни икономически отношения
Стаж:МС-2011
Образование:висше (УНСС)