Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 301100741 (19.03.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1680, ж.к. "Красно село"
Телефон:028320056, 028321303
Мобилен:0887252321
Факс:028320056
Специалност:Горско стопанство
Стаж:МС-2011
Образование:висше(ЛТУ-София)