Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100777 (8.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Троян 5600, ж.к. Христо Смирненски
Мобилен:0883307899
Специалност:Текстилна техника и технологии
Стаж:МС-2011
Образование:висше (ТУ-София)