Оценителска правоспособност: Недвижими имоти, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 100102299 (06.01.2017 г.) , 300100735 (08.08.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Гоце Делчев 2900, ул. Пенчо Славейков
Мобилен:0899870090
Факс:075161213
Специалност:Строителство на сгради и съоръжения
Стаж:МС-2011,НИ-2017
Образование:висше (УАСГ-София)