Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100749 (08.08.2011 г.), 810100358 (16.08.2011 г.), 100100640 (14.12.2009 г.), 500100731 (17.11.2014 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1373, ул. Вайганд
Мобилен:0888150774
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-2007 МС-2011 ЗЗТН-2011 ТПВ-2014
Образование:висше (ВИАС - София)