Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 300100744 (08.08.2011 г.), 100100895 (14.12.2009 г.), 500100803 (09.01.2018 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1510, ж.к. Хаджи Димитър
Мобилен:0887683577
Специалност:Промишлено и гражданско строителство
Стаж:НИ-1995, МС-2011, ТПВ-2018
Образование:висше (ВИАС - София)