Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 300100738 (08.08.2011 г.) , 100100855 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ж.к. Еленово 3
Мобилен:0888233875, 0893626441
Специалност:Компютърни системи и технологии
Стаж:НИ-2007 МС-2011
Образование:висше(ЮЗУ Неофит Рилски - Благоевград)