Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100313 (08.08.2011 г.), 500100386 (14.12.2009 г.), 100101178 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1172, ж.к. Дианабад
Телефон:031422411
Мобилен:0899830360
Специалност:Геодезия
Стаж:НИ-2005 ТП-2008 ЗЗ-2007
Образование:висше(УАСГ - София)