Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100295 (08.08.2011 г.), 500100213 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, ул. Дружба
Телефон:036165171
Мобилен:0887871135
Факс:036165171
Специалност:Организация, планиране и управление на строителството
Стаж:ТП-2002 ЗЗ-2007
Образование:висше (ВИНС Д. Благоев - Варна)