Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100328 (16.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Луковит 5770, ул. Бузлуджа
Мобилен:0878682927
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(СА Д.А.Ценов-Свищов)