Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100280 (1.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Кърджали 6600, ул. България
Телефон:036164451
Мобилен:0885440432
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ В.Коларов - Пловдив)