Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100272 (1.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Видин 3700, ж.к. Бонония
Мобилен:0899235865, 0898506367
Специалност:Агроинженерство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)