Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100266 (1.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Никола Габровски
Мобилен:0889534422
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)