Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100263 (1.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Карлово 4300, ул. Кирил и Методий
Телефон:033597190
Мобилен:0899917944, 0884505791
Специалност:Агроном
Стаж:ЗЗ-2007
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)