Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100248 (1.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Търговище 7700, ул. Даме Груев
Мобилен:0898911313
Специалност:Лозаро - градинарство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)