Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100027 (1.8.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Благоевград 2700, ул. Малешево
Телефон:073885008
Мобилен:0887542916, 0899733788
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ЛТУ София)