Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100276 (01.08.2011 г.), 300100475 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив, бул. "6-ти септември" №180, офис Инвеста недвижими имоти
Мобилен:0888527872
Факс:investa@abv.bg
Специалност:Технология на металите
Стаж:МС-2000, ЗЗ-2006
Образование:висше (ПУ "П. Хилендарски" Пловдив)