Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Машини и съоръжения
Сертификати номера: 810100276 (01.08.2011 г.) , 300100475 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, кв. Каменица, ул. Ралица
Телефон:032620734, 032625780
Мобилен:0888527872, 0899106734
Факс:032625780
Специалност:Технология на металите
Стаж:МС-2000 ЗЗ-2006
Образование:висше(ВМЕИ Ленин - София)