Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания,
Сертификати номера: 810100275 (01.08.2011 г.) , 100101276 (14.12.2009 г.) , 500100430 (14.12.2009 г.) ,
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4000, бул. 6-ти септември
Телефон:032620734, 032625780
Факс:032625780
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-1997 ТП-1997 ЗЗ-2006
Образование:висше(УНСС - София)