Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100275 (01.08.2011 г.), 100101276 (14.12.2009 г.), 500100430 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4018, бул. "6-ти септември" № 180, ет. 1, ап. 1 офис "Инвеста недвижими имоти"
Мобилен:0899949808
Факс:ykondov@gmail.com
Специалност:Организация на производството и управление в промишлеността
Стаж:НИ-1997 ТП-1997 ЗЗ-2006
Образование:висше(УНСС - София)