Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100260 (01.08.2011 г.), 100101397 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разлог 2760, ул. Братя Каназиреви
Телефон:074780005
Мобилен:0888417568
Специалност:Геодезия, фотограметрия и картогорафия
Стаж:НИ-1994 ЗЗ-2005
Образование:висше(ВИАС - София)