Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100259 (01.08.2011 г.), 100100584 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Враца 3000, бул. Никола Войводов
Телефон:092665377
Мобилен:0889238781
Факс:092665377
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1995 ЗЗ-2003
Образование:висше (ВИАС - София)