Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100026 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Варна 9020, ж.к. Възраждане
Телефон:052734981
Мобилен:0887953767
Факс:052608360
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше(ВЛТИ)