Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100236 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1359, ж.к. Люлин-5
Телефон:028263491
Мобилен:0898447760, 0878544078
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИАС - София)