Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100231 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Стара Загора 6004, ул. Боруйград
Телефон:042240504
Мобилен:08885888106
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ-Пловдив)