Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100228 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Кърджали 6600, бул. България
Телефон:036160177
Мобилен:0889602743, 0878602743
Специалност:Агроинженер-полевъд
Стаж:ЗЗ-2009
Образование:висше (Висш селскостопански институт Пловдив)