Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100222 (25.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Петрич 2850, ж.к. Изток
Телефон:074520167
Мобилен:0884003081, 0878218886
Специалност:Агроинженерство
Стаж:ЗЗ-2004
Образование:висше(ВСИ - Пловдив)