Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100203 (7.7.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Сливен 8800, ул. Абланово
Мобилен:0885069564
Специалност:Геодезия, фотограметрия, картография
Стаж:ЗЗ-2005
Образование:висше(ВИАС (УАСГ)-София)