Оценителска правоспособност: Машини и съоръжения
Сертификати номера: 300100734 (21.07.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Пловдив 4000, ул. Райко Даскалов
Телефон:032264696, 032264654
Мобилен:0886704002, 0886705003
Факс:032264654
Специалност:Топлинна и масообменна техника
Стаж:МС-2011
Образование:висше(ВИХВП - ПЛОВИВ)