Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100213 (07.07.2011 г.), 100101537 (14.12.2009 г.), 500100511 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1000, ул. Гладстон
Телефон:029818347
Мобилен:0888215657
Факс:029818347
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:НИ-1998 ТП-2008 ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИСИ - София)