Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100215 (07.07.2011 г.), 100101923 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Велико Търново 5000, ул. Пролет
Мобилен:0888579983
Специалност:ГФК
Стаж:НИ-1997 ЗЗ-2003
Образование:висше(УАСГ)