Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100210 (07.07.2011 г.), 100101136 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Силистра 7500, ул. Христо Ботев
Телефон:086830250
Мобилен:0884000286
Специалност:Земеустройство
Стаж:НИ-1994 ЗЗ-2004
Образование:висше(ВИАС - София)