Оценителска правоспособност: Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 500100651 (30.12.2010 г.), 100101973 (30.12.2010 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1504, бул. Ген. Данаил Николаев
Мобилен:0877175266
Специалност:Икономика на аграрно-промишленото производство
Стаж:НИ-2006, ТПВ-2001
Образование:висше(УНСС - София)