Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100193 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Благоевград 2700, ул. Димитър Йосифов
Телефон:073830455
Мобилен:0888633348, 0897812865
Специалност:Хидромелиоративно строителство
Стаж:ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИАС - София)