Оценителска правоспособност: Поземлени имоти в горски територии
Сертификати номера: 820100010 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Плевен 5802, ж.к. Сторгозия
Телефон:064601935
Мобилен:0897892113, 0886059725
Специалност:Горско стопанство
Стаж:ЗГ-1999
Образование:висше (ЛТУ)