Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100164 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4023, ж.к. Тракия
Мобилен:0888211697
Специалност:Геодезия, картография
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:средно специално(Т.Строителство- Смолян)