Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100157 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Златоград 4980, ул. Горски пътник
Телефон:030714589
Мобилен:0893356289
Специалност:Полевъдство
Стаж:ЗЗ-2007
Образование:висше(ВСИ /АУ/ - Пловдив)