Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100156 (20.6.2011 г.), 100102481 (10.03.2020 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1309, бул. Константин Величков
Мобилен:0899489158
Специалност:Земеустройство
Стаж:ЗЗТН-2011, НИ-2020
Образование:висше(УАСГ)