Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения
Сертификати номера: 810100155 (20.6.2011 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Разград 7200, ж.к. Васил Левски
Телефон:084656317
Мобилен:0899540475, 0879576317
Специалност:агроном по полевъдство
Стаж:ЗЗ-2003
Образование:висше (ССА Г. Димитров)