Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100154 (20.6.2011 г.) , 100102066 (12.12.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Варна 9005, ж.к. Чайка
Телефон:052980525
Мобилен:0896662442
Специалност:Счетоводство и контрол
Стаж:ЗЗ-2011
Образование:висше(ВИНС - Варна)