Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Машини и съоръжения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100179 (20.06.2011 г.), 500100287 (14.12.2009 г.), 300100325 (14.12.2009 г.), 100100848 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:Велико Търново, ул. "Бузлуджа"
Мобилен:0888819843, 0896698774
Специалност:Икономика и управление на промишлеността
Стаж:НИ-2002 МС-1997 ТП-1999 ЗЗ-2011
Образование:висше(СА Д. А. Ценов - Свищов)