Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100176 (20.06.2011 г.) , 100101508 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:Пловдив 4003, кв. Филипово, ул. Найден Попстоянов
Телефон:032952456
Мобилен:0886006476
Специалност:Полевъдство
Стаж:НИ-1995 ЗЗ-2003
Образование:висше(ВСИ В. Коларов - Пловдив)