Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Недвижими имоти, Търговски предприятия и вземания
Сертификати номера: 810100174 (20.06.2011 г.) , 100101222 (14.12.2009 г.) , 500100655 (08.09.2011 г.)
Членува в КНОБ: да
Адрес:София 1407, жилищна група Южен Парк
Мобилен:0878551558
Специалност:Финанси
Стаж:НИ-2006 ЗЗ-2007 ТПВ-2011
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методий - Велико Търново)