Оценителска правоспособност: Земеделски земи и трайни насаждения, Търговски предприятия и вземания, Недвижими имоти
Сертификати номера: 810100173 (20.06.2011 г.) , 500100653 (08.09.2011 г.) , 100101123 (14.12.2009 г.)
Членува в КНОБ: не
Адрес:София 1784, ж.к. Младост 1
Мобилен:0878551557
Специалност:Финанси (финанси на предприятията)
Стаж:НИ-2006 ЗЗ-2007 ТПВ-2011
Образование:висше (ВТУ Св. Св. Кирил и Методи - Велико Търново)